MAZDA 3 2011

ประกอบด้วย
1.สเกิร์ตหน้า
2. สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา
3. สเกิร์ตหลัง


ราคา  11,500  บาท


  • 13964283161.Mazda 3.jpg
    ชุดแต่งรอบคัน รุ่น 5 ประตู เครื่อง 2.0 ทรง Variants ประกอบด้วย1.) สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น 2.) สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น 3.) สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น ชิ้นงานผลิตจาก ABS 100% รับประกันงานสี 1 ปีเต็ม P...
Visitors: 98,332