ชุดแต่ง CRUZE freeway

ประกอบด้วย
1.สเกิร์ตหน้า
2. สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา
3. สเกิร์ตหลัง พร้อมไฟทับทิม LED

ราคา  10,900  บาท

  • ชุดแต่ง SMT-evo (3).JPG
    ประกอบด้วย 1.สเกิร์ตหน้า 2. สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา 3. สเกิร์ตหลัง ราคา9,500 บาท

  • v1.Cruze Luxury (7).JPG
    ประกอบด้วย 1.สเกิร์ตหน้า 2. สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา 3. สเกิร์ตหลัง ราคา 9,500

  • v2.Cruze Z-Spec.JPG
    ประกอบด้วย 1.สเกิร์ตหน้า 2. สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา 3. สเกิร์ตหลัง ราคา 9,500

  • 20130801163934YDk3.jpg
Visitors: 102,338