ชุดแต่ง FORD FIESTA มดตะนอย

ชุดแต่งFORD FIESTA มดตะนอย

มี2แบบ แตกต่างตรงด้านท้าย

มี V1  รวมทั้งชุด ราคา 13,500 บาท
กับ V2 รวมทั้งชุด ราคา 16,900 บาท
 

ชิ้นหน้า ราคา 4,000 บาท

 
V1 ชิ้นหลัง ราคา 4,500 บาท 
 
ชิ้นข้าง ราคาคู่ล่ะ 6,000 บาท 

(ท้ายV2 ) 7,500 พร้อมท้อ และ(รวมไฟ led )
 
Visitors: 73,630