ชุดแต่ง ISUZU D-Max X-Series 2006-2010

D-Max X-Series 2006-2010 
ประกอบด้วย 8 ชิ้น
1.สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น
2. สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา 4  ชิ้น
3. สเกิร์ตหลัง 3 ชิ้น

ราคา  13,900  บาทVisitors: 139,036