ชุดแต่ง Teana Access 2012

ประกอบด้วย
1.สเกิร์ตหน้า
2. สเกิร์ตข้าง ซ้าย-ขวา
3. สเกิร์ตหลังพร้อมไฟ LED และปลายท่อ

ราคา  14,900  บาท

Visitors: 139,018