ของแต่ง Captiva

ไฟเดไล- 3,900

กันสาด- 900

ครอบไฟท้าย-950

ครอบไฟหน้า- 950

ถาดท้าย -800

เบ่ารองมือ-790

ครอบมือจับ -790

ครอบฝาถัง -550

Visitors: 138,924