สเกิตรหน้า SMT-1- 2011

สเกิตรหน้า รถตู้

 หน้างานดิบชิ้นเล็กราคา  3,100 บาท  งานสีราคา ชิ้นละ 4,500 บาท 

รอบคันงานสี 12900

สปอยเลอร์ ไม่มีไฟ 3,200

สปอยเลอร์ มีไฟ 4,500

Visitors: 99,701