MAZDA Mazda3 2011

 ชุดแต่งรอบคัน รุ่น 5 ประตู เครื่อง 2.0 ทรง Variants

 ประกอบด้วย

 1.) สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น

 2.) สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น 

 3.) สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น 

ชิ้นงานผลิตจาก ABS 100% รับประกันงานสี 1 ปีเต็ม

Price : 8900 Bath

 

 

Visitors: 98,363